vårt Tilos
- litt av plantelivet på Tilos

Tilos flora

Et utvalg av plantelivet på Tilos

Dette er planter jeg jeg har funnet på Tilos siden 2017. Noen 'tamme' planter er kommet med, men jeg har prøvt å unngå fremavlede hybrider. Alle bilder er fotografert av meg. Plantene er ordnet alfabetisk etter latinsk navn, men jeg kommer til a legge til norsk/nordisk navn etter hvert. De fleste plantene har 2-3 bilder. Artsbestemmelse er gjort etter beste evne og må ikke ses på som facit.* Hvis du som besøkende finner noen feilartede artsbestemmelser, er jeg takknemlig om du hører fra deg om hva du har funnet som kan være feil.
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z      Orkidéer      Noen uidentifiserte       [ 16/05/2019 - 342 arter ]

Om du holder musepekeren på bildet kan du lese navnet og klikker du på det får du opp et større bilde.

A

B      Til toppen av sida

C      Til toppen av sida

D      Til toppen av sida

E      Til toppen av sida

F      Til toppen av sida

G      Til toppen av sida

H      Til toppen av sida

I      Til toppen av sida

J      Til toppen av sida

K      Til toppen av sida

L      Til toppen av sida

M      Til toppen av sida
Myoporum laetum Myoporum laetum
N      Til toppen av sida

O      Til toppen av sida

Orkidéer      Til toppen av sida

P      Til toppen av sida

Q      Til toppen av sida

R      Til toppen av sida

S      Til toppen av sida

T      Til toppen av sida

U      Til toppen av sida

V      Til toppen av sida

W      Til toppen av sida

X      Til toppen av sida


Noen uidentifiserte      Til toppen av sida

* Det kan være vanskelig å gjøre en korrekt artsbestemmelse da ulike vekstforhold kan gi totalt ulike planter. En plante som vokser i skrinn jord kan se annerledes ut enn en som vokser i god jord. Planter kan også se ulike ut alt etter om de er tidlig eller sent i vekstsyklusen. Litteraturen viser som regel bare en 'optimalt' utviklet plante. Gressarter er veldig lite beskrevet. På Tilos finns det ca 700 ulike planter og vekster.
Orkidéer kan være spesielt vanskelig å identifisere da samme art kan se totalt ulike ut selv om de vokser i samme område under samme forhold. På Tilos er det til nå funnet 32 ulike orkidéer. Dette gjør det litt enklere da jeg kan regne med at 'min' orkidé må være en av de 32.


Til toppen av sida